Impressum


European Pallet Association e.V.

 

Kontor ja postiaadress:

European Pallet Association e.V.

Wahlerstraße 28

40472 Düsseldorf

 

Kontakt:

Tel: +49 211 98 480 48 - 0

Faks: +49 211 98 480 48 - 48

E-post: info@epal-pallets.org

Koduleht: www.epal.eu

 

Esindaja:

Robert Holliger (President, juhatuse esimees)

Dirk Hoferer (juhatuse esimehe asetäitja)

 

Ühenduste register:

Düsseldorfi ringkonnakohus

VR 11386

 

Käibemaksukohustlase number:

USt-IdNr.: DE 813736477

Maksunumber:

337/5934/1578

 

Sisu eest vastutab (vastavalt GDPRi paragrahvi 55 lõikele 2):

Andrea Engels (pressinõunik)

 

 

 

Fotod:

European Pallet Association e.V.

 

Idee ja teostus

Ekom GmbH

 

Õiguslik teave

European Pallet Association e.V. veebisaidil on teave European Pallet Association e.V. kohta. European Pallet Association e.V. veebisaidi külastamine ja kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel. Õigusabi ei anta. Mistahes õiguslik teave, soovitused ja teave on mittesiduvad.

 

European Pallet Association e.V. veebisaidi sisu

European Pallet Association e.V. koostab selle veebisaidi sisu väga hoolikalt ja tagab selle regulaarse uuendamise. Teave on mittesiduv üldine teave ega asenda põhjalikku isiklikku nõustamist. European Pallet Association e.V. ei võta endale vastutust nendel veebilehtedel esitatud teabe aktuaalsuse, õigsuse ega täielikkuse eest ega pideva probleemideta juurdepääsu eest nendele veebilehtedele.

 

Sisu teistelt teenusepakkujatelt

European Pallet Association e.V. veebisait võib sisaldada linke teiste teenusepakkujate veebisaitidele. European Pallet Association e.V. pöörab linkide valimisel tähelepanu teiste pakkujate usaldusväärsusele. Kuna veebilehtede sisu on muutuv ja pidev kontrollimine ei ole võimalik, ei võta European Pallet Association e.V. vastutust teiste teenusepakkujate veebilehtede sisu eest. Teiste teenusepakkujate veebisaitide sisu ei kuulu European Pallet Association e.V.-le. Lingile vajutades lahkute European Pallet Association e.V. pakutava teabe juurest. Juhul kui saame teavet selle kohta, et teiste teenusepakkujate veebilehe sisu rikub õigusi, eemaldab European Pallet Association e.V. lingi otsekohe.

Muude teenusepakkujate veebisaitide sisule võivad kehtida erinevad õigusnormid, seda eelkõige seoses andmekaitsega.

 

Autoriõigused

Sellel veebisaidil avaldatud sisu suhtes kohaldatakse Saksa autoriõigusi. Igasugune Saksa autoriõiguse seaduses mittelubatud kasutamine nõuab teenuseosutaja või vastava autoriõiguse omaniku eelnevat kirjalikku nõusolekut. See kehtib eelkõige andmete kopeerimise, muutmise, tõlkimise, säilitamise, töötlemise ja levitamise kohta andmebaaside või muude elektrooniliste kandjate või süsteemide kaudu. Kolmandate isikute sisu ja õigused on vastavalt märgistatud. Üksikute veebilehtede või terve veebisaidi omavoliline paljundamine või või edastamine ei ole lubatud ja on karistatav. Koopiate tegemine ja allalaadimine on lubatud on ainult isiklikel, eraviisilistel ja mitteärilistel eesmärkidel.

Selle veebisaidi kuvamine muu veebisaidi raames on lubatud ainult kirjalikul loal.

 

Vastutus

European Pallet Association e.V ei võta vastutust kahju eest, mida kasutajale võib tekitada pakutava teabe kasutamine või kasutamata jätmine või andmete kuvamine või allalaadimine või arvutiviirused või tarkvara paigaldamine või kasutamine, tingimusel et kahjud ei ole põhjustatud European Pallet Association e.V tahtlikust või äärmisest hooletusest tingitud rikkumisest.

  

© autoriõigus, 2018, European Pallet Association e.V., Düsseldorf, Saksamaa

Kõik õigused kaitstud. Tekst, pildid, graafika, heli, animatsioonid ja videod ning nende paigutus Normfesti veebisaidil on kaitstud autoriõiguse ja muude õigusnormidega. Selle veebisaidi sisu ei tohi ärilistel eesmärkidel kopeerida, levitada, muuta ega kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha. Mõned lehed sisaldavad ka pilte, mille suhtes kehtivad kolmandate isikute autoriõigused.

 

PARTNER

International Plant Protection Convention <https://www.ippc.int/>FEFPEB <www.fefpeb.eu>Zoll <www.zoll.de>Pallet Enterprise <www.palletenterprise.com>HPE e.V. <www.hpe.de>

 

Ühine vastutuse võtmine

Rahvusvaheliste turgude ühendamise vastutusrikas ülesanne on juba aastaid loonud erinevaid karjäärivõimalusi. Otsime inimesi, kes on valmis selle väljakutsega toime tulema ja soovivad meie meeskonnaga liituda.

Siit leiate meie praegused töö- ja kutseõppe pakkumised.