ISPM15 – RAHVUSVAHELISTE ÖKOSÜSTEEMIDE KAITSE


Ülemaailmse transpordi tõttu võib üks töötlemata kaubaalus ulatuslikku kahju tekitada: imporditud puidus leitud kahjurid võivad ohustada riigi puupopulatsiooni ja kahjustada tervet ökosüsteemi.

Seetõttu on ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) algatatud rahvusvahelises taimekaitsekonventsioonis kohaldatud rahvusvaheline fütosanitaarmeetmete standard nr 15 (ISPM 15). Selles standardis sätestatakse alused rahvusvaheliste fütosanitaarmeetmete ühtlustamiseks, määrates lubatud töötlusvahendid metsadele kahjulike organismide hävitamiseks.

Vastavalt tehnilistele määrustele peavad, alates 2010.  Aastast, kõik EPAL kaubaaluseid puudutavad, EPAL –i  poolt litsentseeritud tootmis – ja remonditegevused vastama ISPM 15 standardile.

EPAL kaubaalustel kasutatud ISPM15 standardile vastav töötlusvahend on looduslik ja keskkonnasõbralik; see ei sisalda kemikaale. Selle kuumtöötlus (HT) hõlmab EPAL kaubaaluste panekut töötlemiskambrisse (kuivatuskambrisse), milles puitu kuumutatakse. Puidu sisetemperatuur peab vähemalt 30 minutiks olema vähemalt 56°C. See hävitab kõik kahjulikud organismid, mis võivad kasvavaid taimi rünnata.

Vastavust ISPM15 standardile näitab kõikidel EPAL kaubaaluste keskmistel kuubikutel asuv kaubamärgiga tähistus, nagu on pildil näidatud.

 

ISPM 15 – Tähtsad faktid

  • ISPM 15  tähistab rahvusvahelist fütosanitaarmeetmete standardit, puidust pakenditele, rahvusvahelises kaupade veos
  • 182 riiki on võtnud kohustuse järgida ISPM 15 standardit
  • See takistab puidukahjurite levikut  välismaistesse ökosüsteemidesse
  • Alates 2010. aastast on kõik EPAL kaubaalused töödeldud vastavalt ISPM15 standardile