EPAL 6 poolsuurusega kaubaalus


 

EPAL 6 poolsuurusega kaubaalust kasutatakse väljapaneku alusena ning seda võib paigutada tegelikku müügikohta.

 • EPAL poolsuuruses kaubaalused on ohutud kogu maailmas ja piiriüleselt.
 • EPAL poolsuuruses kaubaalused tagavad Teie kaupade sujuva transportimise.
 • EPAL poolsuuruses kaubaalused tagavad Teie kaupade stabiilse hoidmise.
 • EPAL poolsuuruses kaubaalused tagavad kõrge kvaliteedi tõttu maksimaalse tööohutuse.
 • Tooteleht

 

 

 


SPETSIFIKATSIOONID

 

Lauad: 13

Naelad: 69

uubikud: 9

Pikkus: 800 mm

Laius: 600 mm

Kõrgus: 144 mm

Kaal: u. 9,5 kg

Ohutu töökoormus: 750 kg

Maksimaalne lisakoormus: 1 500 kg

virnastatuna Toodetud vastavalt EPALi tehnilistele määrustele

 


MÄRGISTUSED

 

1/2 European Pallet Association e.V. kaubamärgid

3 IPPC kaubamärk vastavalt riiklikele taimekaitse-eeskirjadele (kohustuslik EPAL kaubaalustele alates 01/01/2010)

4 Riigi kood

5 Vastutavas  taimekaitsetalituses  registreerimise number

6 töötlemisviis (kuumtöötlus)

7 EPAL kontroliklamber (kohustuslik)

8 Parandusnael (olemas ainult siis, kui kaubaalus on parandatud EPAL kaubaalus)

9 Litsentsi number – aasta – kuu

 

Seotud lingid


TÄPSEM TEAVE


Kui Euroalustel on üks või mitu järgnevatest vigadest, ei ole kaubaalused vahetatavad ja need peaks parandama vastavalt EPALi tehnilistele määrustele. Mittevahetatavad EPALi Euroalused:
Laud puudub.
Kuubik puudub või on lõhenenud nii, et näha on rohkem kui üks nael. Keerdunud kuubikud ei tohi välja ulatuda rohkem kui 10 mm.
Alus- või pealislaud on katki, nii et näha on rohkem kui üks nael.
Keerdunud kuubikud ei tohi välja ulatuda rohkem kui 10 mm.
Laud on põiki või diagonaalselt katki.
Teised halva üld seisukorra tunnused:
 1. Ohutu töökoormus ei ole enam tagatud (hallitanud ja kõdunenud kohad, tugevasti pragunenud kohad, kahjustunud ristlauad).
 2. Kaubaalus on saastunud selliselt, et see võib kahjustada kaupa.
 3. Mitmed kuubikud on tugevalt pragunenud.
 4. Kasutatud on selgelt keelatud komponente (nt Lauad on liiga õhukesed, kuubikud liiga väikesed).
EPAL Euroalused, mis on vastavalt kvaliteediliigitusele kasutuseks sobimatud, tuleks parandada vastavalt EPALi tehnilistele määrustele.
 1. EPAL Euroaluseid tohib parandada ainult litsentseeritud parandustoiminguid kasutades.
 2. EPAL Euroaluste parandamine EPALi litsentsita on seaduse järgi karistatav.
 3. Vastavalt EPALi tehnilistele määrustele võib kasutada ainult täpsete mõõtmetega komponente.
 4. Pärast parandamist peaksid EPAL Euroalused vastavalt kvaliteediliigitusele olema kasutamiseks sobivad.
Vastavus ISPM 15 standardile on kõige olulisem tingimus kaubaaluste piiramatuks kasutamiseks kaupade rahvusvahelises transpordis. EPAL puidust kaubaalused on toodetud ja parandatud vastavalt rangele IPPC (rahvusvaheline taimekaitsekonventsioon) standardile ning neid võib seetõttu kasutada piiriüleselt.
 1. Alates 01/01/2010 on kõik uued EPAL Euroalused kuumtöödeldud vastavalt ISPM 15 standardile.
 2. Vastavalt ISPM 15 standardile töödeldud EPAL Euroalused on äratuntavad pikkadel külgedel mõlemal keskmisel klotsil oleva kaubamärgi märgistuse järgi.
 3. EPAL Euroaluste töötlemine metüülbromiidiga (MB) on keelatud.
Need nõuded kehtivad ka parandatud EPAL Euroaluste kohta.
Pealislauad /ristlauad / aluslauad
 1. EPAL 6 poolsuuruses kaubaaluste alus- ja ristlaudade paksus peab olema vahemikus 22 kuni 24 mm (ristlaud kuni 25 mm), pealislauad vähemalt 17 mm.
 2. Poomkant ristlaudadel ei ole lubatud.
 3. Paplipuitu ei tohi ristlaudadeks kasutada.
 4. Aluslauad peavad olema mõlemal 600-mm küljel ülemisest servast faasitud.
Faasitud aluslauad
Naelte asukohad
 1. 69 kasutatud naela asukohad on kindlaksmääratud, et tagada kaubaaluse diagonaalne jäikus.
 2. Naelutusmuster peab olema ühtlane ja korduv.
 3. Vastavalt standardile, peavad naelad asetsema üksteisest võimalikult kaugel ning  vähemalt 20 mm kaugusele komponentide servadest.
 4. Kõik EPAL kaubaaluste tootmiseks kasutatavate naelte pead kannavad kahest tähest koosnevat markeeringut.
 5. EPAL kaubaaluste tootmiseks võib kasutada ainult EPALi poolt  heaks kiidetud naelu,  mida on täiendavalt kontrollinud sõltumatu katseinstituut.
Pealislaud – ristlaud – keskmine klot
Pealislaud – ristlaud – nurgaklots
Naelapea