EPAL 3 kaubaalus


 

EPAL 3 on uus Aasia standard EPALi tootevalikus. See tagab sujuva siseriikliku ja rahvusvahelise kaupade transportimise.

 • EPAL kaubaalused on ohutud kogu maailmas ja piiriüleselt.
 • EPAL kaubaalused tagavad Teie kaupade sujuva transportimise.
 • EPAL kaubaalused tagavad Teie kaupade stabiilse hoidmise.
 • EPAL kaubaalused tagavad kõrge kvaliteedi tõttu maksimaalse tööohutuse.
 • Tooteleht

 

 

 


SPETSIFIKATSIOONID

 

Lauad: 13

Naelad: 84

Kuubikud: 9

ikkus: 1 000 mm

Laius: 1 200 mm

Kõrgus: 144 mm

Kaal: u. 30 kg

Ohutu töökoormus: 1 500 kg

Maksimaalne lisakoormus: 4 500 kg

virnastatult toodetud vastavalt EPALi tehnilistele määrustele

 


MÄRGISTUSED

 

1/2 European Pallet Association e.V. kaubamärgid

3 IPPC kaubamärk vastavalt riiklikele taimekaitse-eeskirjadele (kohustuslik EPAL kaubaalustele alates 01/01/2010)

4 Riigi kood

5 Vastutavas  taimekaitsetalituses  registreerimise number

6 töötlemisviis (kuumtöötlus)

7 EPAL kontroliklamber (kohustuslik)

8 Parandusnael (olemas ainult siis, kui kaubaalus on parandatud EPAL kaubaalus)

9 Litsentsi number – aasta – kuu

 

Seotud lingid


TÄPSEM TEAVE


Kui Euroalustel on üks või mitu järgnevatest vigadest, ei ole kaubaalused vahetatavad ja need peaks parandama vastavalt EPALi tehnilistele määrustele. Mittevahetatavad EPALi Euroalused:
Laud puudub.
Kuubik puudub või on lõhenenud nii, et näha on rohkem kui üks nael. Keerdunud kuubikud ei tohi välja ulatuda rohkem kui 10 mm.
Alus- või pealislaud on katki, nii et näha on rohkem kui üks nael.
Keerdunud kuubikud ei tohi välja ulatuda rohkem kui 10 mm.
Laud on põiki või diagonaalselt katki.
Teised halva üld seisukorra tunnused:
 1. Ohutu töökoormus ei ole enam tagatud (hallitanud ja kõdunenud kohad, tugevasti pragunenud kohad, kahjustunud ristlauad).
 2. Kaubaalus on saastunud selliselt, et see võib kahjustada kaupa.
 3. Mitmed kuubikud on tugevalt pragunenud.
 4. Kasutatud on selgelt keelatud komponente (nt Lauad on liiga õhukesed, kuubikud liiga väikesed).
EPAL Euroalused, mis on vastavalt kvaliteediliigitusele kasutuseks sobimatud, tuleks parandada vastavalt EPALi tehnilistele määrustele.
 1. EPAL Euroaluseid tohib parandada ainult litsentseeritud parandustoiminguid kasutades.
 2. EPAL Euroaluste parandamine EPALi litsentsita on seaduse järgi karistatav.
 3. Vastavalt EPALi tehnilistele määrustele võib kasutada ainult täpsete mõõtmetega komponente.
 4. Pärast parandamist peaksid EPAL Euroalused vastavalt kvaliteediliigitusele olema kasutamiseks sobivad.
Vastavus ISPM 15 standardile on kõige olulisem tingimus kaubaaluste piiramatuks kasutamiseks kaupade rahvusvahelises transpordis. EPAL puidust kaubaalused on toodetud ja parandatud vastavalt rangele IPPC (rahvusvaheline taimekaitsekonventsioon) standardile ning neid võib seetõttu kasutada piiriüleselt.
 1. Alates 01/01/2010 on kõik uued EPAL Euroalused kuumtöödeldud vastavalt ISPM 15 standardile.
 2. Vastavalt ISPM 15 standardile töödeldud EPAL Euroalused on äratuntavad pikkadel külgedel mõlemal keskmisel klotsil oleva kaubamärgi märgistuse järgi.
 3. EPAL Euroaluste töötlemine metüülbromiidiga (MB) on keelatud.
Need nõuded kehtivad ka parandatud EPAL Euroaluste kohta.
Pealislauad /ristlauad / aluslauad
 1. EPAL Euroaluse laudade paksus peab olema vahemikus 22 kuni 24 mm (ristlauad kuni 25 mm).
 2. Poomkant ristlaudadel ei ole lubatud.
 3. Paplipuitu ei tohi ristlaudadeks kasutada.
 4. Aluslaudade, pikemate külgede ülemised, servad peavad olema faasitud.
Faasitud aluslauad
Naelte asukohad
 1. 84 kasutatud naela asukohad on kindlaksmääratud, et tagada kaubaaluse diagonaalne jäikus.
 2. Naelutusmuster peab olema ühtlane ja korduv.
 3. Vastavalt standardile, peavad naelad asetsema üksteisest võimalikult kaugel ning  vähemalt 20 mm kaugusele komponentide servadest.
 4. Kõik EPAL Euroaluste tootmiseks kasutatavate naelte pead kannavad kahest tähest koosnevat markeeringut.
 5. EPAL kaubaaluste tootmiseks võib kasutada ainult EPALi poolt  heaks kiidetud naelu,  mida on täiendavalt kontrollinud sõltumatu katseinstituut.
Pealislaud – ristlaud – nurgaklots
Pealislaud – ristlaud – nurgaklots
Naelape